Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Adriana Vančová Vn Riaditeľka
adriana.vancova@gymdb.sk
 
 
RNDr. Jana Megová Mg Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie
jana.megova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Alica Baričáková Br Triedna učiteľka: IV.KVARTA
alica.baricakova@gymdb.sk
Foto Mgr. Denisa Beznáková Be Učiteľka
denisa.beznakova@gymdb.sk
Foto Mgr. Eva Bežáková Triedna učiteľka: I.B
eva.bezakova@gymdb.sk
Foto Mgr. Adriana Biolek Bi Triedna učiteľka: III.TERCIA
adriana.biolek@gymdb.sk
 
 
PaedDr. Gabriela Čepelová Čp Učiteľka
gabriela.cepelova@gymdb.sk
Foto Mgr. Monika Čepelová Če Triedna učiteľka: II.SEKUNDA
monika.cepelova@gymdb.sk
 
 
RNDr. Beáta Flimelová Fm Triedna učiteľka: III.B
beata.flimelova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Silvia Gajdošíková Ga Triedna učiteľka: VI.SEXTA
silvia.gajdosikova@gymdb.sk
Foto Mgr.Art. Martin Gašpar Učiteľ
martin.gaspar@gymdb.sk
 
 
Mgr. Marcela Gogolová Go Triedna učiteľka: I.A
marcela.gogolova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Václav Havalda Ha Učiteľ
vaclav.havalda@gymdb.sk
Foto Mgr. Drahomíra Holbová Hb Triedna učiteľka: IV.A
drahomira.holbova@gymdb.sk
 
 
Ing. Dagmar Hozová Ho Triedna učiteľka: VII.SEPTIMA
dagmar.hozova@gymdb.sk
Foto Mgr. Martina Chvojková Ch Učiteľka
martina.chvojkova@gymdb.sk
Foto Mgr. Miroslava Jankejechová Ja Učiteľka
miroslava.jankejechova@gymdb.sk
Foto PhDr. Pavol Kesely Ks Učiteľ
pavol.kesely@gymdb.sk
 
 
Mgr. Lucia Košťálová Školská psychologička
lucia.kostalova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Mathias Kožík Ko Triedny učiteľ: III.A
mathias.kozik@gymdb.sk
Foto Mgr. Andrea Kvorková Kk Učiteľka
andrea.kvorkova@gymdb.sk
Foto RNDr. Gabriela Matúšová Mt Triedna učiteľka: IV.B
gabriela.matusova@gymdb.sk
 
 
Ing. Ľuboslava Michalisková Mi Triedna učiteľka: V.KVINTA
luboslava.michaliskova@gymdb.sk
Foto Mgr. Marián Mišík Triedny učiteľ: I.PRÍMA
marian.misik@gymdb.sk
Foto Ing. Anna Mĺkva Ml Učiteľka
anna.mlkva@gymdb.sk
Foto PhDr. Janka Packová Pa Učiteľka
jana.packova@gymdb.sk
Foto PaedDr. Gabriela Pagáčová Pg Triedna učiteľka: II.A
gabriela.pagacova@gymdb.sk
Foto PaedDr. Viera Pinčeková Pi Triedna učiteľka: VIII.OKTÁVA
viera.pincekova@gymdb.sk
 
 
StR. Armin Meinhard Stenger Sr Učiteľ
armin.stenger@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Štefún Šf Učiteľ
jozef.stefun@gymdb.sk
Foto Mgr. Martin Šuran Šu Učiteľ
martin.suran@gymdb.sk
Foto RNDr. Martina Šuranová Šr Triedna učiteľka: II.B
martina.suranova@gymdb.sk
Foto Mgr. Elena Truchlá Tr Učiteľka
elena.truchla@gymdb.sk
 
 
Ing. Jana Zacharová Za Učiteľka
jana.zacharova@gymdb.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2017

Fotogaléria