Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Adriana Vančová Vn Rozvrh
Riaditeľka
adriana.vancova@gymdb.sk
 
 
RNDr. Jana Megová Mg Rozvrh
Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie
jana.megova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Alica Baričáková Br Rozvrh
Učiteľka
alica.baricakova@gymdb.sk
Foto Mgr. Denisa Beznáková Be Rozvrh
Učiteľka
denisa.beznakova@gymdb.sk
Foto Mgr. Eva Bežáková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
eva.bezakova@gymdb.sk
Foto Mgr. Adriana Biolek Bi Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.KVARTA
adriana.biolek@gymdb.sk
 
 
PaedDr. Gabriela Čepelová Čp Rozvrh
Učiteľka
gabriela.cepelova@gymdb.sk
Foto Mgr. Monika Čepelová Če Rozvrh
Triedna učiteľka: III.TERCIA
monika.cepelova@gymdb.sk
 
 
RNDr. Beáta Flimelová Fm Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
beata.flimelova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Silvia Gajdošíková Ga Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.SEPTIMA
silvia.gajdosikova@gymdb.sk
Foto Mgr.Art. Martin Gašpar Rozvrh
Učiteľ
martin.gaspar@gymdb.sk
 
 
Mgr. Marcela Gogolová Go Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
marcela.gogolova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Václav Havalda Ha Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
vaclav.havalda@gymdb.sk
Foto Mgr. Drahomíra Holbová Hb Rozvrh
Učiteľka
drahomira.holbova@gymdb.sk
Foto Mgr. Martina Chvojková Ch Rozvrh
Učiteľka
martina.chvojkova@gymdb.sk
Foto Mgr. Miroslava Jankejechová Ja Rozvrh
Učiteľka
miroslava.jankejechova@gymdb.sk
Foto PhDr. Pavol Kesely Ks Rozvrh
Učiteľ
pavol.kesely@gymdb.sk
 
 
Mgr. Božena Komendová Km Rozvrh
Učiteľka
bozena.komendova@gymdb.sk
Foto Ing. Dagmar Kormaňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.OKTÁVA
dagmar.hozova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Lucia Košťálová Rozvrh
Školská psychologička
lucia.kostalova@gymdb.sk
 
 
Mgr. Mathias Kožík Ko Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
mathias.kozik@gymdb.sk
Foto Mgr. Andrea Kvorková Kk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
andrea.kvorkova@gymdb.sk
Foto RNDr. Gabriela Matúšová Mt Rozvrh
Triedna učiteľka: V.KVINTA
gabriela.matusova@gymdb.sk
 
 
Ing. Ľuboslava Michalisková Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.SEXTA
luboslava.michaliskova@gymdb.sk
Foto Mgr. Marián Mišík Rozvrh
Triedny učiteľ: II.SEKUNDA
marian.misik@gymdb.sk
Foto Ing. Anna Mĺkva Ml Rozvrh
Učiteľka
anna.mlkva@gymdb.sk
Foto PhDr. Janka Packová Pa Rozvrh
Učiteľka
jana.packova@gymdb.sk
Foto PaedDr. Gabriela Pagáčová Pg Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
gabriela.pagacova@gymdb.sk
Foto PaedDr. Viera Pinčeková Pi Rozvrh
Učiteľka
viera.pincekova@gymdb.sk
 
 
StR. Armin Meinhard Stenger Sr Rozvrh
Učiteľ
armin.stenger@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Štefún Šf Rozvrh
Učiteľ
jozef.stefun@gymdb.sk
Foto Mgr. Martin Šuran Šu Rozvrh
Učiteľ
martin.suran@gymdb.sk
Foto RNDr. Martina Šuranová Šr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
martina.suranova@gymdb.sk
Foto Mgr. Elena Truchlá Tr Rozvrh
Učiteľka
elena.truchla@gymdb.sk
 
 
Ing. Jana Zacharová Za Rozvrh
Triedna učiteľka: I.PRÍMA
jana.zacharova@gymdb.sk

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Fotogaléria