Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Gogolová
I.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Bežáková
II.A Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Pagáčová
II.B Triedny učiteľ RNDr. Martina Šuranová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Mathias Kožík
Foto
III.B Triedny učiteľ RNDr. Beáta Flimelová
Foto
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Drahomíra Holbová
Foto Foto
IV.B Triedny učiteľ RNDr. Gabriela Matúšová
Foto Foto
I.PRÍMA Triedny učiteľ Mgr. Marián Mišík
II.SEKUNDA Triedny učiteľ Mgr. Monika Čepelová
III.TERCIA Triedny učiteľ Mgr. Adriana Biolek
Foto
IV.KVARTA Triedny učiteľ Mgr. Alica Baričáková
Foto Foto
V.KVINTA Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Michalisková
Foto Foto Foto
VI.SEXTA Triedny učiteľ Mgr. Silvia Gajdošíková
Foto Foto Foto Foto
VII.SEPTIMA Triedny učiteľ Ing. Dagmar Hozová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.OKTÁVA Triedny učiteľ PaedDr. Viera Pinčeková
Učebňa
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2017

Fotogaléria