Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Gogolová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Bežáková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Pagáčová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Martina Šuranová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mathias Kožík
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Beáta Flimelová
Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Drahomíra Holbová
Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Gabriela Matúšová
Foto Foto
I.PRÍMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Mišík
II.SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Čepelová
III.TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Biolek
Foto
IV.KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alica Baričáková
Foto Foto
V.KVINTA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Michalisková
Foto Foto Foto
VI.SEXTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Gajdošíková
Foto Foto Foto Foto
VII.SEPTIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Hozová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.OKTÁVA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Viera Pinčeková
Učebňa prízemie
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Fotogaléria