Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kvorková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Václav Havalda
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Gogolová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Bežáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Pagáčová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Martina Šuranová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mathias Kožík
Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Beáta Flimelová
Foto
I.PRÍMA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Zacharová
II.SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Mišík
III.TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Čepelová
IV.KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Biolek
Foto
V.KVINTA Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Gabriela Matúšová
Foto Foto
VI.SEXTA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Michalisková
Foto Foto Foto
VII.SEPTIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Gajdošíková
Foto Foto Foto Foto
VIII.OKTÁVA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Kormaňáková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Fotogaléria